Linje Elektro fordypning elkraft

Dette er ei nettbasert utdanning som kombineres med samlinger, og som gjennomføres over 3 år. Skulle man tatt studiet på full tid, ville det vært toårig. Se studieplan (PDF, 2 MB). Etter endt utdanning får du tittelen fagskoleingeniør.

En fagskoleingeniør innen elkraft må ha oversikt over emner som omhandler produksjon av, overføring av og forbruk av elektrisk energi. Herunder inngår teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter, kunnskap om styringer i elektriske innstallasjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper. Det benyttes både tradisjonelle undervisningsmetoder og metoder som bygger på prosjektarbeid ut fra gitte problemstillinger, der studentene gjør egne valg i samråd med faglærer. Større prosjektoppgaver blir utført i samarbeid med det lokale næringsliv for å gjøre oppgavene realistiske og for å ha mulighet til å se moderne løsninger og utførelser.

En fagskoleingeniør vil kunne få arbeidsoppgaver på leder og mellomledernivå i en bedrift. Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene på grunn av stort underskudd på denne typen arbeidskraft.

Når du har fullført dette studiet, tilfredsstiller du de teoretiske kravene til installatørprøven. Selve installatørprøven administreres av Energi Norge.


Nettbasert utdanning.

Dette er en toårig utdanning som gjennomføres over 3 år. Hvert skoleår gjennomføres 5 samlinger. Fire av disse går over 1 uke og en over 3 dager.

Fagskolen er nå en del av høyere utdanning, og vi har ikke noen form for fravær. Det som er styrende er arbeidskravene i de enkelte emnene. I noen emner vil det gjennomføres prøver eller andre aktiviteter på samlingene som er en del av de obligatoriske arbeidskravene, og dere må derfor møte på disse samlingene.
 

I tillegg vil gruppearbeid og prosjektoppgaver være et viktig verktøy i undervisningen, og da må alle studentene deta aktivt i dette. Dette gjør at deltakelse på samlingene er viktig. Vi ser også at det er stor læring generelt på samlingene. Vår erfaring over mange år er at aktiv deltakelse på samlinger og gruppeprosesser er mer eller mindre en forutsetning for å klare utdanningen.
 

Ellers så gjennomføres denne utdanningen i et nært samarbeid mellom Hadsel og Steinkjer fagskole. Alle studenter har de samme lærerne (en lærer som underviser i et fag har dette på begge plasser og deltar på samlinger begge plasser.) Av denne grunn kan studentene velge om de vil møte å samlig på Steinkjer eller Hadsel.

Alle samlinger med unntak av startsamlingen og 2 samlinger siste år gjennomføres i ulike uker slik at studentene kan velge ut fra som passer best.

 

 

Fant du det du lette etter?