Mål og retningslinjer for realkompetansevurderinger

2.1.             Fagskole
2.2.            Formål med realkompetansevurdering
 
Kartlegging av søkers realkompetanse skal synliggjøre kompetanse hos søker som kan medføre avkorting av videre opplæring i fagskolen. Dette kan være formell kompetanse eller uformell kompetansesom søker har tilegnet seg fra opplæring, arbeid eller annen frivillig aktivitet.
 
2.3.             Prosedyre for kartlegging, verdsetting og dokumentasjon
 
2.3.1.     I samråd med kandidaten fastslår Godkjenningssentral eller den enkelte
fagskole i forhold til hvilke fag realkompetansen skal vurderes.
 
2.3.2.   Godkjenningssentral fastslår i samråd med søker hvilken dokumentasjon som er ønsket.
 
2.3.3.   Søker setter opp kronologisk oversikt over tidligere utdanning, organisasjonspraksis og tidligere relevant praksis. (CV og Kompetanseattest fra arbeidssted)
 
2.3.4.      Godkjenningssentralen fastslår hvilke felles allmennfag og på hvilket nivå som kan godkjennes i sin helhet med bakgrunn i realkompetanse.
 
2.3.5.      Fagskole fastslår hvilke fellesfag alle linjer og linjefag som godkjennes ut fra realkompetanse.
 
2.3.6.      Dersom alle mål i læreplanen godkjennes skal dette kvalitetssikres av to fagpersoner.
 
2.3.7.      Fagskole fastslår hvilke moduler eller modulkombinasjoner og på hvilket nivå som kan godkjennes i sin helhet. For moduler som ikke kan godkjennes i sin helhet, oppgi hvilke moduler og anslagsvis hvor stor del av modul det gjenstår opplæring i.
 
2.3.8.      Fagskole sender resultat av vurdering til godkjenningssentral.
 
2.3.9.      Dokumentasjon
Sentralen utsteder for den godkjente realkompetanse en veiledning og en dokumentasjon basert på sentrale standarder.

Fant du det du lette etter?