Nettbasert fagskole - hva betyr det?

Dette betyr at man ikke trenger å flytte til en bestemt plass for å bli student ved en skole på fulltid. Opplæringen skjer i en kombinasjon av faglig informasjon via Internett, selvstudium, samlinger og veiledning av lærer via Internett og annen telekommunikasjon.

All informasjon om studiet vil bli lagt ut på skolens nettsted. På denne måten kan man ta utdanningen uavhengig av tid og sted.

Studiet er i utgangspunktet 2-årig, men fordi vi forutsetter at studentene fortsetter i arbeid under studiet, forlenger vi studietiden til 3 år. På denne måten blir det mulig å studere fleksibelt og være i arbeid.

Hvert skoleår gjennomføres 5 samlinger. Fire av disse går over 1 uke og en over 3 dager.


Fagskolen er nå en del av høyere utdanning, og vi har ikke noen form for fravær. Det som er styrende er arbeidskravene i de enkelte emnene. I noen emner vil det gjennomføres prøver eller andre aktiviteter på samlingene som er en del av de obligatoriske arbeidskravene, og dere må derfor møte på disse samlingene. I tillegg vil gruppearbeid og prosjektoppgaver være et viktig verktøy i undervisningen, og da må alle studentene delta aktivt i dette. Dette gjør at deltakelse på samlingene er viktig. Vi ser også at det er stor læring generelt på samlingene. Vår erfaring over mange år er at aktiv deltakelse på samlinger og gruppeprosesser er mer eller mindre en forutsetning for å klare utdanningen.


Ellers så gjennomføres denne utdanningen i et nært samarbeid mellom Hadsel og Steinkjer fagskole. Alle studenter har de samme lærerne (en lærer som underviser i et fag har dette på begge plasser og deltar på samlinger begge plasser.) Av denne grunn kan studentene velge om de vil møte å samling på Steinkjer eller Hadsel.

Alle samlinger med unntak av startsamlingen og 2 samlinger siste år gjennomføres i ulike uker slik at studentene kan velge ut fra som passer best.

Fant du det du lette etter?