Hva er fagskole?

Fagskolen skal gi yrkesrettede utdanninger som bygger på en yrkeskompetanse (fag-/svennebrev og/eller lang praksis)

Med yrkesrettet utdanning mener man at utdanningen skal gi kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Loven slår fast at omfanget på studiet skal være fra minimum et halvt studieår til maksimum to studieår. I fagskolen kombineres teori og praksis med erfaringer du allerede har fra arbeidslivet.

Studiet skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha lagt et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling.
Gjennom studiet skal studentene utvikle:

  • faglig kompetanse, som de skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid. Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeid som utføres av andre i henhold til gitt krav og spesifikasjoner, hvor det reflekteres over gjennomførte oppdrag
  • sosial kompetanse, slik at han/hun kan samarbeide med medarbeidere, utvikle team - lede og delta i gruppeprosesser og utvikle arbeidsmiljø som både er trygt og utfordrende og som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne samarbeide med kolleger, ledelse og faglig miljø
  • ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser, beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål, samt organisere, lede, dokumentere og vurdere lærings- og utviklingsprosesser

holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø

 

Fant du det du lette etter?